Nha xuat ban Giao duc
 
Công ti CP SGD tại Tp. Đà Nẵng - 78 Pasteur, Tp. Đà Nẵng - Điện thoại: 0511.3886497 - Fax: 0511.3887793
Chủ đề sách
 Download danh mục sách
Tìm kiếm nâng cao
Sách bán chạy
Các dạng toán và phương pháp giải toán 8 (tập 1)
Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 7
Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 8
Vở bài tập Toán 4 nâng cao - Tập 1
Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8

Xem tiếp »

 
New Page 2
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tm kiếm

Page 1 of 2/97 1 2 > Last 
Sách Giáo dục (97) Hiển thị theo chi tiết »   
TT Tên sách Tác giả Giá bìa
(vnd)
Chọn số lượng
1  Luyện đọc và phát triển từ ngữ Tiếng Việt 3 Dương Thị Hương (Chủ biên), Phan Phương Dung, Đỗ Xuân Thảo 21,000
2  Luyện đọc và phát triển từ ngữ Tiếng Việt 2 Phan Phương Dung (CB), Nguyễn Mai Hương, Đỗ Xuân Thảo 20,000
3  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Hình học 12 nâng cao Văn Như Cương (Chủ biên), Phạm Khắc Ban, Lê Huy Hùng 27,000
4  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Giải tích 12 nâng cao Đặng Hùng Thắng (Chủ biên), Phan Thị Luyến, Trần Hữu Nam 37,000
5  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Hình học 12 Văn Như Cương (Chủ biên), Phạm Khắc Ban, Lê Huy Hùng 27,500
6  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Đại số và Giải tích 11 Đặng Hùng Thắng (Chủ biên), Phan Thị Luyến, Trần Hữu Nam, Hoàng Văn Phú 28,000
7  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Hình học 11 nâng cao Văn Như Cương (Chủ biên), Phạm Khắc Ban 27,000
8  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Đại số và Giải tích 11 nâng cao Đặng Hùng Thắng (Chủ biên), Phan Thị Luyến, Trần Hữu Nam, Hoàng Văn Phú 37,500
9  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Đại số 10 Đặng Hùng Thắng (Chủ biên), Phan Thị Luyến, Trần Hữu Nam, Hoàng Văn Phú 37,000
10  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Sinh học 12 nâng cao Vũ Đức Lưu 38,000
11  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Sinh học 9 Vũ Đức Lưu 29,000
12  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Giáo dục Công dân 7 Đặng Thuý Anh (CB) - Ngô Thị Diệp Lan - Trần Quang Tuấn 18,000
13  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Giáo dục Công dân 9 Đặng Thuý Anh (CB) - Đỗ Thuý Hằng 17,000
14  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Sinh học 10 Nguyễn Thị Thuý (CB) - Lê Thị Phượng 24,500
15  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Sinh học 11 Nguyễn Thu Huyền - Lê Thị Phượng 24,000
16  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Sinh học 12 Nguyễn Thu Hoà 33,500
17  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh 9 Hoàng Thị Xuân Hoa (CB) - Nguyễn Hồng Hạnh - Lương Quỳnh Trang 28,000
18  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ văn 8 (tập 1) Đỗ Ngọc Thống (CB) Phạm Thị Thu Hiền 22,000
19  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ văn 9 (tập 2) Đỗ Ngọc Thống (CB) - Nguyễn Thị Hồng Vân 21,000
20  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh 10 Đặng Hiệp Giang (CB) - Nguyễn Thành Đồng - Nguyễn Thị Thu Hương ... 28,500
21  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh 10 Đặng Hiệp Giang (CB) - Nguyễn Thành Đồng - Nguyễn Thị Thu Hương ... 27,000
22  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Sinh học 8 Nguyễn Quang Vinh (CB) - Phạm Thanh Hiền 22,500
23  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh 8 Hoàng Thị Xuân Hoa (CB) - Nguyễn Mai Hương - Đào Thị Hồng Hạnh 32,000
24  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật Lí 11 Vũ Quang (chủ biên) - Nguyễn Ngọc Luân - Đỗ Văn Tuấn 25,500
25  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Giáo dục Công dân 8 Đặng Thuý Anh (CB) - Phạm Kim Dung - Ngô Thị Diệp Lan 17,500
26  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ văn 12 Nguyễn Trọng Hoàn (CB) - Nguyễn Duy Kha - Trần Đăng Nghĩa 27,500
27  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí 8 Đặng Văn Hương (chủ biên) Phạm Minh Tâm - Trần Ngọc Điệp 22,000
28  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Lịch sử 12 Đỗ Thanh Bình (chủ biên) Lê Thị Thu Hương - Nguyễn Mạnh Hưởng - Nguyễn Xuân Trường 35,500
29  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Lịch sử 9 Nguyễn Thị Côi (chủ biên) Nguyễn Thị Bích - Lưu Hoa Sơn 23,000
30  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Hóa học 10 nâng cao Đặng Xuân Thư (CB) Lê Thị Hồng Hải 37,500
31  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật Lí 10 Hoàng Khanh (CB) - Đặng Thanh Hải - Phạm Đình Lượng - Vũ Minh Tuyến 27,500
32  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Lịch sử 7 Nguyễn Đình Vỳ (chủ biên) Nguyễn Thị Thế Bình - Trần Thị Thanh Hương 20,500
33  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh 7 Hoàng Thị Xuân Hoa (CB) - Phạm Hoàng Long Biên - Hồ Thị Thanh Hà - Đặng Thị Hoà - Nguyễn Thanh Lan - Hoàng Kim Uyên 30,000
34  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật Lí 10 nâng cao Nguyễn Văn Thuận (CB) - Lương Tất Đạt - Lê Hùng - Vũ Thị Mai Lan 36,500
35  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật Lí 12 Vũ Quang (CB) - Cao Tiến Khoa - Mai Văn Túc - Nguyễn Trọng Sửu - Lưu Văn Xuân 33,000
36  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật Lí 6 Bùi Gia Thịnh (chủ biên) - Lê Thị Lụa - Ngô Mai Thanh 20,000
37  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật Lí 8 Lê Minh Châu - Vũ Thuý Hằng 22,000
38  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh 6 Hoàng Thị Xuân Hoa (CB) - Phạm Hoàng Long Biên - Hồ Thị Thanh Hà - Đặng Thị Hoà - Nguyễn Thanh Lan - Hoàng Kim Uyên 23,000
39  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Lịch sử 8 Nguyễn Ngọc Cơ (chủ biên) Lưu Minh Nguyệt - Lê Hồng Sơn 24,000
40  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Hóa học 9 Nguyễn Cương (CB) Vương Minh Châu, Hoàng Kiều Trang, Trần Cẩm Tú 26,000
41  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Sinh học 11 nâng cao Nguyễn Quang Vinh - Vũ Văn Vụ 28,500
42  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật Lí 11 nâng cao Nguyễn Phúc Thuần (chủ biên) Vũ Thúy Hằng - Phạm Ký Tùng 35,000
43  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ văn 9 (tập 1) Đỗ Ngọc Thống (CB) Phạm thị Huệ - Hoàng Phương Ngọc 21,000
44  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật Lí 7 Nguyễn Phương Hồng (chủ biên) Bùi Hồng Ngọc - Trần Văn Thành 18,500
45  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Hóa học 11 nâng cao Đặng Lộc Thọ (CB) Phạm Hồng Hoa - Hoàng Thị Hồng Phúc 37,500
46  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ văn 8 (tập 2) Đỗ Ngọc Thống (CB) Phạm Thị Thu Hiền 20,000
47  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh 12 Đặng Hiệp Giang (CB) - Nguyễn Thành Đồng - Hoàng Thị Hồng Hải - Nguyễn Thị Thu Hương - Hoàng Nguyễn Thu Trang - Đỗ Thị Trà Mi 28,000
48  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh 12 nâng cao Đặng Hiệp Giang (CB) - Nguyễn Thị Diệu Hà - Vũ Thị Lợi - Trần Thị Mạnh - Nguyễn Thị Huyền Minh - Đàm Hà Thủy 26,000
49  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh 10 nâng cao Đặng Hiệp Giang (CB) - Nguyễn Thị Diệu Hà - Vũ Thị Lợi - Trần Thị Mạnh - Nguyễn Thị Huyền Minh - Đàm Hà Thủy 26,000
50  Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Hóa học 11 Đặng Lộc Thọ (CB) Phạm Hồng Hoa - Hoàng thị Hồng Phúc 32,000
Giỏ hàng

Giỏ hàng rỗng
Sách mới

Xem tiếp »

Quảng cáo
 
 
 
 
Công ti CP Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng
78 Pasteur, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3886497 - Fax: 0511.3887793

Design by Lý Xuân Hoàn